Humanitné a spoločenské vedy

36 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Evanjelická bohoslovecká fakulta

 • Evanjelická teológia
 • Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci
 • Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
4 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky (EN)
 • Sociálna a pracovná psychológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Edukačné vedy
 • Evanjelikálna teológia
 • Evanjelikálna teológia a misia

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

a ďalších 27 programov

30 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Didaktika biológie
 • Didaktika chémie
 • Geografia, demografia, migrácia a ľudské zdroje
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • História

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 10 programov

13 programov

Pedagogická fakulta

 • Predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených
 • Špeciálna pedagogika
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie a pedagogika psychosociálne narušených
3 programy

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Riadenie a organizácia sociálnych služieb
 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca v zdravotníctve
4 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dejiny filozofie

a ďalších 15 programov

18 programov