Humanitné a spoločenské vedy

35 škôl a fakúlt

Klimatická kríza je realita,♻️ zabojuj spolu s nami o našu planétu! TUZVO

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
3 programy

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Psychológia
 • Sociálna práca
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Psychológia
 • Geografia - Filozofia
 • Geografia - Psychológia
 • Matematika - Psychológia
4 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Vzťahy s médiami
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná politika a verejná správa
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • História a aplikovaná história v kyberpriestore
 • Pomocné vedy historické

a ďalšie 4 programy

7 programov

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Filozofia
 • Filozofia - Psychológia

a ďalších 12 programov

15 programov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta

 • Charitatívna a sociálna práca
 • Charitatívna a sociálna služba
 • Charitatívna služba a sociálne poradenstvo
 • Pravoslávna teológia
4 programy