Humanitné a spoločenské vedy

1 škola alebo fakulta

Fakulta humanitných vied

  • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
  • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
  • Sociálna pedagogika
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.