Humanitné a spoločenské vedy

29 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Estetika
 • Etika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Psychológia zdravia
 • Psychológia zdravia v anglickom jazyku
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Klinická psychológia
 • Politológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Systematická filozofia
 • Translatológia
4 programy

Filozofická fakulta

 • História
 • Mediálne štúdiá
 • Politológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika a morálna filozofia
 • Klasická archeológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Verejná politika a verejná správa
3 programy

Filozofická fakulta

 • Pomocné vedy historické
 • Systematická filozofia
 • Všeobecná a experimentálna psychológia
3 programy

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Sociálna práca
2 programy