Humanitné a spoločenské vedy

35 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov a literatúr
 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Dejiny filozofie
 • Estetika

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Pravoslávna teológia
 • Špeciálna pedagogika
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Dejiny filozofie
 • Etika a morálna filozofia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania chémie
 • Teória vyučovania informatiky
 • Teória vyučovania matematiky
4 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
1 program

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Dejiny filozofie
 • Estetika

a ďalších 6 programov

9 programov