Humanitné a spoločenské vedy

29 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca
3 programy

Filozofická fakulta

 • História
 • Systematická filozofia
 • Teória a dejiny žurnalistiky
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Klinická psychológia
 • Politológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Systematická filozofia
 • Translatológia
4 programy

Filozofická fakulta

 • Mediálne štúdiá
 • Politológia
 • Sociálna práca

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika a morálna filozofia
 • Klasická archeológia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Estetika
 • Etika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Verejná politika a verejná správa
3 programy

Filozofická fakulta

 • Pomocné vedy historické
 • Systematická filozofia
 • Všeobecná a experimentálna psychológia
3 programy