Humanitné a spoločenské vedy

30 škôl a fakúlt

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca
3 programy

Filozofická fakulta

 • Klinická psychológia
 • Mediálne a komunikačné štúdiá
 • Politológia

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Systematická filozofia
 • Translatológia
4 programy

Filozofická fakulta

 • História
 • Mediálne štúdiá
 • Politológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Filozofia
 • Klasická archeológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • European Studies and Politics
 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Verejná politika a verejná správa
4 programy

Filozofická fakulta

 • Systematická filozofia
 • Všeobecná a experimentálna psychológia (EN)
2 programy