Humanitné a spoločenské vedy

38 škôl a fakúlt

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Psychológia
 • Geografia - Filozofia
 • Geografia - Psychológia
 • Matematika - Psychológia
4 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Masmediálna komunikácia
 • Vzťahy s médiami
3 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálne služby a poradenstvo
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • História a aplikovaná história v kyberpriestore
 • Psychológia
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Psychológia
 • Sociálna práca
 • Sociálna práca (Misijná a charitatívna práca)
 • Sociológia
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Teologická fakulta v Košiciach

 • Sociálna práca
 • Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy
3 programy

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia
 • Filozofia - Psychológia
 • História

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia

 • Hospodárska a podnikateľská etika
1 program