Humanitné a spoločenské vedy

45 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Reformovaná teológia
 • Teológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Pedagogika a vychovávateľstvo
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Teória vyučovania chémie
 • Teória vyučovania informatiky
 • Teória vyučovania matematiky
4 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika technických predmetov

a ďalších 10 programov

13 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika profesijných činností
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce

a ďalších 25 programov

28 programov

Pedagogická fakulta

 • Andragogika
 • Andragogika (2014)
 • Ekonomika a manažment sociálnej práce

a ďalších 22 programov

25 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Psychológia
 • Geografia - Filozofia
 • Geografia - Psychológia
 • Matematika - Psychológia
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Manažment sociálnych služieb
 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • História
 • História a aplikovaná história v kyberpriestore

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná a charitatívna práca
 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Psychológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Paneurópska vysoká škola

 • Psychológia
 • Školská a pracovná psychológia
 • Školská psychológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika hudby
 • Liečebná pedagogika
 • Pedagogika

a ďalších 9 programov

12 programov

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
 • Náuka o rodine

a ďalších 7 programov

10 programov

Teologická fakulta

 • Katolícka teológia
 • Kresťanská filozofia
 • Medzináboženské štúdiá

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta humanitných vied

 • Interkultúrne a medzináboženské kompetencie a mediácia
 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
 • Sociálna pedagogika
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Filozofia
 • Filozofia - História

a ďalších 12 programov

15 programov

Pedagogická fakulta

 • Pedagogika
 • Predškolská a elementárna pedagogika
 • Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

a ďalších 8 programov

11 programov