Humanitné a spoločenské vedy

47 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Didaktika umelecko-výchovných predmetov
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Archeológia
 • Archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva
 • Estetika

a ďalších 19 programov

22 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Ekonomická a politická geografia a demografia
 • Ekonomická a sociálna geografia, demografia a územný rozvoj
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia (v kombinácii s históriou)
 • Filozofické štúdiá
 • História

a ďalších 11 programov

14 programov

Filozofická fakulta

 • Archívnictvo
 • Estetika
 • Etika

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Animácia voľnočasových aktivít
 • Katolícka teológia
2 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Filozofia

a ďalších 7 programov

10 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Reformovaná teológia
 • Teológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Psychológia
 • Geografia - Filozofia
 • Geografia - Psychológia
 • Matematika - Psychológia
4 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Vzťahy s médiami
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • European Studies and Politics
 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • Psychológia
 • Systematická filozofia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná a charitatívna práca
 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Psychológia
 • Sociálna práca
4 programy

Paneurópska vysoká škola

 • Psychológia
 • Školská psychológia
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy