Humanitné a spoločenské vedy

44 škôl a fakúlt

 💡 Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny
 • Sociálna práca
2 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny a teória umenia
 • Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry
 • Etika a morálna filozofia

a ďalších 10 programov

13 programov

Reformovaná teologická fakulta

 • Misiologia, diakonia a sociálna starostlivosť
 • Reformovaná teológia
 • Teológia
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika dejepisu
 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo katechetiky (v kombinácii)
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo psychológie (v kombinácii)
 • Vzdelávanie dospelých a bezpečnosť práce
 • Vzdelávanie dospelých a poradenstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva

 • Aplikovaná sociálna práca
 • Psychológia
 • Sociálna práca
3 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - etická expertíza a etické poradenstvo
 • Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce
 • Archeológia

a ďalších 18 programov

21 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Biológia - Psychológia
 • Geografia - Filozofia
 • Geografia - Psychológia
 • Matematika - Psychológia
4 programy

Fakulta masmediálnej komunikácie

 • Aplikované mediálne štúdiá
 • Masmediálna komunikácia
 • Mediálne a informačné kompetencie
 • Vzťahy s médiami
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Sociálna politika
 • Sociálne služby a poradenstvo
 • Verejná politika a verejná správa
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Filozofia a aplikovaná filozofia
 • História a aplikovaná história v kyberpriestore
 • Pomocné vedy historické

a ďalšie 4 programy

7 programov

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Misijná a charitatívna práca
 • Misijná, charitatívna a rozvojová činnosť
 • Psychológia

a ďalšie 3 programy

6 programov

Paneurópska vysoká škola

 • Psychológia
 • Školská a pracovná psychológia
 • Školská psychológia
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca
 • Špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
3 programy

Teologická fakulta v Košiciach

 • Charitatívna a misijná práca
 • Katolícka teológia
 • Sociálna práca

a ďalšie 2 programy

5 programov

Teologická fakulta

 • Counseling
 • Katolícka teológia
 • Základy kresťanskej filozofie a katolíckej teológie
3 programy

Fakulta humanitných vied

 • Mediamatika a kultúrne dedičstvo
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
 • Učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Dejiny filozofie
 • Filozofia
 • Filozofia - Psychológia

a ďalších 12 programov

15 programov