Poľnohospodárstvo a veterina

13 škôl a fakúlt

6x najlepšie hodnotená VŠ v ČR. Individuálny prístup, prax. Študujte na NEWTON University.

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárske inžinierstvo

a ďalších 9 programov

12 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Chémia a technológia požívatín
 • Potraviny, hygiena, kozmetika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Agropotravinárstvo
 • Bezpečnosť a kontrola potravín

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Farmárstvo

a ďalších 18 programov

21 programov

Technická fakulta

 • Poľnohospodárska technika
 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • International business with agrarian commodities
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • International Master of Horticulture Science
 • Krajinná a záhradná architektúra

a ďalších 5 programov

8 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
 • Zoológia a fyziológia živočíchov
2 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Farmácia
 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

a ďalších 17 programov

20 programov