Poľnohospodárstvo a veterina

11 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Fyziológia plodín a drevín
 • Ochrana rastlín

a ďalších 5 programov

8 programov

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradná a krajinná architektúra
 • Záhradníctvo
3 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Konštrukcie a procesy výroby drevárskych výrobkov
 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť

a ďalšie 2 programy

5 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín
 • Imunológia

a ďalších 10 programov

13 programov