Poľnohospodárstvo a veterina

11 škôl a fakúlt

Hľadáš praktické štúdium pre svoje budúce pôsobenie? 👩‍🎓👨‍🎓 EUBA ťa správne nasmeruje👉

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Fyziológia plodín a drevín
 • Ochrana rastlín

a ďalších 5 programov

8 programov

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
3 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Protipožiarna ochrana a bezpečnosť
 • Technológia spracovania dreva
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov v anglickom jazyku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín
 • Imunológia

a ďalších 9 programov

12 programov