Poľnohospodárstvo a veterina

11 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevené stavby

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
4 programy

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Food Safety and Control
 • Technológia potravín
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Potraviny, hygiena, kozmetika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Genetické technológie v agrobiológii
 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Pohoda a ochrana zvierat
 • Trh a kvalita potravín
2 programy