Poľnohospodárstvo a veterina

11 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Food Safety and Control
 • Technológia potravín
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Potraviny, hygiena, kozmetika
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby
 • Špeciálne chovateľské odvetvia

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • International Master of Horticulture Science
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
4 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevené stavby

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa
 • Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Pohoda a ochrana zvierat
 • Trh a kvalita potravín
2 programy