Potravinárstvo

5 škôl a fakúlt

🍀 Zavŕtaj sa do umenia, drevárstva, dizajnu, ekonómie, drevených stavieb, či bezpečnostných vied! TUZVO

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
  • Chémia a technológia požívatín
  • Potraviny, hygiena, kozmetika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  • Agropotravinárstvo
  • Bezpečnosť a kontrola potravín
  • Food Safety and Control

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Manažment živočíšnej výroby
  • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Všeobecná živočíšna produkcia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.