Potravinárstvo

5 škôl a fakúlt

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  • Bezpečnosť a kontrola potravín
  • Food Safety and Control
  • Potraviny a technológie v gastronómii
  • Technológia potravín
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
  • Chémia a technológia požívatín
  • Potraviny, hygiena, kozmetika

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Manažment živočíšnej výroby
  • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Všeobecná živočíšna produkcia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.