Potravinárstvo

5 škôl a fakúlt

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

  • Agropotravinárstvo
  • Bezpečnosť a kontrola potravín
  • Food Safety and Control

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
  • Chémia a technológia požívatín
  • Potraviny, hygiena, kozmetika

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Manažment živočíšnej výroby
  • Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
  • Všeobecná živočíšna produkcia

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.