Poľnohospodárstvo a veterina

13 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, výživa, kozmetika
 • Potraviny, výživa, kozmetika (konverzný)
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov (konverzný)
4 programy

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Agropotravinárstvo
 • Bezpečnosť a kontrola potravín

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Farmárstvo
 • Hipológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Poľnohospodárska technika
 • Technika pre biosystémy (2014)
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
 • Sociálny manažment a služby v agrosektore
2 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve

a ďalšie 2 programy

5 programov

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby

a ďalších 5 programov

8 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Arboristika a komunálne lesníctvo
 • Lesníctvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Kynológia
 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
3 programy