Poľnohospodárstvo a veterina

11 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií
 • Drevené stavby

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Lesníctvo
2 programy

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Agropotravinárstvo
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Potraviny a technológie v gastronómii
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Potraviny, výživa, kozmetika
 • Potraviny, výživa, kozmetika - konverzný program
 • Riadenie procesov
 • Riadenie procesov - konverzný program
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Farmárstvo
 • Hipológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • International Business with Agrarian Commodities
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
2 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
3 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Kynológia
 • Veterinárna sestra
 • Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.