Poľnohospodárstvo a veterina

12 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Food Safety and Control

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Automatizácia a informatizácia v chémii a potravinárstve
 • Chémia a technológia požívatín
 • Potraviny, hygiena, kozmetika

a ďalších 5 programov

8 programov

Stavebná fakulta

 • Krajinárstvo
 • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Farmárstvo
 • Fyziológia plodín a drevín

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • International Business with Agrarian Commodities
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
3 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • International Master of Horticulture Science
 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
4 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Dizajn nábytku a interiéru
 • Drevárske inžinierstvo

a ďalších 6 programov

9 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Farmácia
 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

a ďalších 16 programov

19 programov