Poľnohospodárstvo a veterina

2 školy a fakulty

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
  • Zoológia a fyziológia živočíchov
2 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Bezpečnosť krmív a potravín
  • Farmácia
  • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.