Veterinárne lekárstvo

3 školy a fakulty

Na Unicorn University sú prihlášky až do 10. októbra! Vzdelanie v softvérovom vývoji a business manažmente.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Farmárstvo
  • Hipológia
  • Špeciálna živočíšna produkcia
  • Výživa zvierat a krmivárstvo
4 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Bezpečnosť krmív a potravín
  • Farmácia
  • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

a ďalších 17 programov

20 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.