Veterinárne lekárstvo

3 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Farmárstvo
  • Hipológia
  • Špeciálna živočíšna produkcia
  • Výživa zvierat a krmivárstvo
4 programy

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Bezpečnosť krmív a potravín
  • Farmácia
  • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.