Poľnohospodárstvo

6 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agroekológia
  • Agrochémia a výživa rastlín
  • Farmárstvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Technická fakulta

  • Poľnohospodárska technika
  • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

  • Agrárny obchod a marketing
  • International business with agrarian commodities
  • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
3 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  • Krajinné inžinierstvo a Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.