Poľnohospodárstvo

5 škôl a fakúlt

Získaj konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu a vyber si štúdium 📚 na TUZVO!

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agroekológia
  • Agrochémia a výživa rastlín
  • Farmárstvo

a ďalších 12 programov

15 programov

Technická fakulta

  • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

  • Agrárny obchod a marketing
  • International Business with Agrarian Commodities
  • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
3 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.