Poľnohospodárstvo

4 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agrochémia a výživa rastlín
  • Farmárstvo
  • Manažment rastlinnej výroby

a ďalších 10 programov

13 programov

Technická fakulta

  • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

  • Agrárny obchod a marketing
  • International Business with Agrarian Commodities
  • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.