Poľnohospodárstvo

5 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agrochémia a výživa rastlín
  • Farmárstvo
  • Manažment rastlinnej výroby

a ďalších 10 programov

13 programov

Technická fakulta

  • Poľnohospodárska technika
  • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
2 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

  • Agrárny obchod a marketing
  • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
2 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.