Poľnohospodárstvo

6 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agroekológia
  • Farmárstvo
  • Manažment rastlinnej výroby

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

  • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
  • Sociálny manažment a služby v agrosektore
2 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  • Pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.