Krajinárstvo

5 škôl a fakúlt

U nás môžeš okrem prírodných vied 🌿 študovať aj informatiku 💻, tak si vyber tu!

Stavebná fakulta

  • Krajinárstvo
  • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Fyziológia plodín a drevín
  • Ochrana rastlín
  • Špeciálna rastlinná produkcia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  • International Master of Horticulture Science
  • Krajinná a záhradná architektúra
  • Krajinné inžinierstvo
  • Záhradníctvo
4 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.