Krajinárstvo

4 školy a fakulty

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Stavebná fakulta

  • Krajinárstvo
  • Krajinárstvo a krajinné plánovanie
2 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Fyziológia plodín a drevín
  • Špeciálna rastlinná produkcia
  • Všeobecná rastlinná produkcia
  • Výživa a ochrana rastlín
4 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

  • International Master of Horticulture Science
  • Krajinná a záhradná architektúra
  • Krajinné inžinierstvo
  • Záhradníctvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.