Poľnohospodárstvo a veterina

1 škola alebo fakulta

UNIZA  →  Fakulta humanitných vied uzatvára 2. kolo až 31.7.2024, 😊🎓 tak si podaj prihlášku!  

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

  • Farmácia
  • Hygiena potravín
  • Všeobecné veterinárske lekárstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.