Poľnohospodárstvo a veterina

11 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Technológia potravín
3 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Hipológia
 • Manažment rastlinnej výroby
 • Manažment živočíšnej výroby

a ďalších 8 programov

11 programov

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
3 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií

a ďalších 5 programov

8 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa

a ďalších 6 programov

9 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín
 • Imunológia

a ďalších 11 programov

14 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.