Poľnohospodárstvo a veterina

12 škôl a fakúlt

Študuj v najväčšej učebni a laboratóriu v jednom – 🌲 v lese! TUZVO

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií

a ďalších 5 programov

8 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Ekológia lesa

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Technológia potravín
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Fyziológia plodín a drevín
 • Hipológia

a ďalších 11 programov

14 programov

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinná a záhradná architektúra
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradníctvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín
 • Imunológia

a ďalších 13 programov

16 programov