Poľnohospodárstvo a veterina

12 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Adaptívne lesníctvo a manažment zveri (AJ)
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo

a ďalších 8 programov

11 programov

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Technológia potravín
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Fyziológia plodín a drevín
 • Hipológia

a ďalších 11 programov

14 programov

Technická fakulta

 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
1 program

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • International business with agrarian commodities
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
3 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Krajinné inžinierstvo
 • Krajinné inžinierstvo a Záhradníctvo
 • Záhradná a krajinná architektúra
 • Záhradníctvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín
 • Imunológia

a ďalších 13 programov

16 programov