Poľnohospodárstvo a veterina

13 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

 • Agrobiotechnológie
 • Bezpečnosť a kontrola potravín
 • Technológia potravín
 • Vinárstvo
4 programy

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agrochémia a výživa rastlín
 • Farmárstvo
 • Fyziológia plodín a drevín

a ďalších 16 programov

19 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Technická fakulta

 • Poľnohospodárska technika
 • Technika a mechanizácia poľnohospodárskej výroby
 • Technika pre biosystémy (2014)
3 programy

Fakulta ekonomiky a manažmentu

 • Agrárny obchod a marketing
 • Medzinárodné podnikanie s agrárnymi komoditami
2 programy

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

 • Biotechnika parkových a krajinných úprav
 • Krajinné inžinierstvo
 • Záhradná a krajinná architektúra
 • Záhradníctvo
4 programy

Drevárska fakulta

 • Dizajn nábytku a bývania
 • Drevárske inžinierstvo
 • Drevárstvo s podporou informačných technologií

a ďalších 9 programov

12 programov

Lesnícka fakulta

 • Adaptívne lesníctvo
 • Aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 • Arboristika a komunálne lesníctvo

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Bezpečnosť krmív a potravín
 • Hygiena chovu zvierat a životné prostredie
 • Hygiena potravín

a ďalších 14 programov

17 programov