Právo a verejná správa

32 škôl a fakúlt

Paneurópska vysoká škola

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1 program

Ekonomická fakulta

 • Ekonomika a manažment verejnej správy
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1 program

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Kánonické právo
 • Medzinárodné právo

a ďalších 11 programov

14 programov

Pedagogická fakulta

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • Manažment vzdelávania a verejnej správy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta verejnej správy

 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
3 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Komunikácia a marketing vo verejnej politike a verejnej správe
 • Manažment a ekonómia verejnej správy
 • Manažment verejnej správy

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnosť a ochrana kritickej infraštruktúry
 • Bezpečnosť priemyslu
 • Bezpečnostný manažment

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách
3 programy

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

 • Bezpečnostně právní studia
1 program

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy

 • Ekonomika a manažment verejných služieb
 • Verejná správa
2 programy

Vysoká škola Danubius

 • Bezpečnostně právní studia
1 program