Právo a verejná správa

32 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Electronic Weapon Systems
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Security and Defence of the State
4 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Ekonómia a právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Ekonomika a finančný manažment
 • LLM Korporátne právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

NEWTON University

 • LL.M. - Právo v podnikaní
 • Verejná správa a jej právne aspekty
2 programy

European School of Business & Management SE

 • LLM Corporate Law
 • MBA Management verejnej správy
 • MSc Strategický management
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

British Business School

 • MBA Personálný management
 • MBA Private Law
2 programy

University College Prague

 • Účtovníctvo a finančné riadenie podniku – Finančný a účtovný systém verejného sektora
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Kánonické právo
 • Manažment a právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Humánna geografia a demografia
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1 program

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1 program

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Verejná politika a verejná správa
 • Verejná správa
2 programy