Právo a verejná správa

15 škôl a fakúlt

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Právnická fakulta

 • Kánonické právo
 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo

a ďalších 8 programov

11 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
3 programy

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Teória a dejiny štátu a práva
 • Trestné právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych vied

 • Verejná politika a verejná správa
1 program

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Paneurópska vysoká škola

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Správne právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.