Právo a verejná správa

15 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika

 • Bezpečnosť a obrana štátu
 • Electronic Weapon Systems
 • Elektronické zbraňové systémy
 • Security and Defence of the State
4 programy

Právnická fakulta

 • Kánonické právo
 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo

a ďalších 8 programov

11 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Trestné právo
3 programy

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Teória a dejiny štátu a práva

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych vied

 • Verejná politika a verejná správa
1 program

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Paneurópska vysoká škola

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Trestné právo
3 programy

Právnická fakulta

 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.