Právo a verejná správa

25 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH ČESKÝCH VŠ od 18.10.2022 do 19.10.2022 ZAREGISTRUJ se včas a zdarma

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Verejná správa a jej aspekty
2 programy

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
2 programy

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Manažment verejných politík
 • Právo a ekonómia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Špeciálna pedagogika, sociálna pedagogika a manažment vzdelávania
1 program

Fakulta verejnej správy

 • Európska verejná správa
 • Verejná správa
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku - konverzný
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
3 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Administrácia vo verejnom zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
 • Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo
3 programy