Právo a verejná správa

25 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Národohospodárska fakulta

 • Právo a ekonómia
 • Verejná správa a regionálny rozvoj
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Humánna geografia a demografia v štátnej správe a samospráve
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1 program

Pedagogická fakulta

 • Manažment vzdelávania a verejnej správy
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta verejnej správy

 • Európska verejná správa
 • Verejná správa
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Manažment a ekonómia verejnej správy
 • Verejná správa
2 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
 • Kriminalistika a kriminológia v bezpečnostných službách
3 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

 • Administrácia vo verejnom zdravotníctve
 • Verejné zdravotníctvo
 • Verejné zdravotníctvo so zameraním na tropické zdravotníctvo
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Sociálna práca vo verejnej správe a sociálne služby
1 program