Právo a verejná správa

25 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Manažment verejných politík
 • Právo a ekonómia
4 programy

NEWTON University

 • Verejná správa a jej právne aspekty
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1 program

Fakulta verejnej správy

 • Európska verejná správa
 • Verejná správa
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program