Právo a verejná správa

11 škôl a fakúlt

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Ekonómia a právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Ekonomika a finančný manažment
 • LLM Korporátne právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

NEWTON University

 • LL.M. - Právo v podnikaní
 • Verejná správa a jej právne aspekty
2 programy

European School of Business & Management SE

 • LLM Corporate Law
 • MBA Management verejnej správy
 • MSc Strategický management
3 programy

Cambridge Business School

 • MBA Personálný management
 • MBA Private Law
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

University College Prague

 • Účtovníctvo a finančné riadenie podniku – Finančný a účtovný systém verejného sektora
1 program

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Kánonické právo
 • Manažment a právo

a ďalších 13 programov

16 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Humánna geografia a demografia
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Paneurópska vysoká škola

 • LL.B. Právo
 • Medzinárodné právo
 • Občianske právo

a ďalšie 2 programy

5 programov