Právo a verejná správa

28 škôl a fakúlt

Rozmanitý výber neučitelských 💬, ale aj učitelských 📙🧐 programov nájdeš na TU!

Národohospodárska fakulta

 • Aplikovaná ekonómia
 • Applied Economics
 • Ekonómia a právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

NEWTON University

 • Bezpečnosť v podniku
 • Verejná správa a jej aspekty
2 programy

University College Prague

 • Účtovníctvo a finančné riadenie podniku – Finančný a účtovný systém verejného sektora
1 program

Ekonomická fakulta

 • Economics and Management of Public Administration
 • Ekonomika a manažment verejnej správy
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Humánna geografia a demografia
 • Regionálna geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia
2 programy

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1 program

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
 • Informačné systémy vo verejnej správe
 • Verejná správa
4 programy

Fakulta sociálnych vied

 • Verejná politika a verejná správa
 • Verejná správa
2 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program