Právo a verejná správa

26 škôl a fakúlt

Central European Management Institute

 • Bezpečnostný a krízový manažment
 • Ekonomika a finančný manažment
 • LLM Korporátne právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

NEWTON University

 • LL.M. - Právo v podnikaní
 • Verejná správa a jej právne aspekty
2 programy

Cambridge Business School

 • MBA Personálný management
 • MBA Private Law
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

University College Prague

 • Účtovníctvo a finančné riadenie podniku – Finančný a účtovný systém verejného sektora
1 program

Právnická fakulta

 • Ekonómia a právo
 • Kánonické právo
 • Medzinárodné právo

a ďalších 10 programov

13 programov

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Obchodné a finančné právo
 • Právo
 • Trestné právo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta športu

 • Špeciálna pohybová príprava v bezpečnostných zložkách
1 program

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
1 program

Právnická fakulta

 • Občianske právo
 • Pracovné právo
 • Právo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych vied

 • Verejná politika a verejná správa
 • Verejná správa
2 programy

Fakulta bezpečnostného inžinierstva

 • Bezpečnostný manažment
 • Krízový manažment
 • Záchranné služby
3 programy

Akadémia Policajného zboru

 • Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku
 • Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
2 programy

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva

 • Riadenie bezpečnostných systémov
1 program