Jazyky a medzinárodné štúdiá

26 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

University College Prague

 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Kariérny diplomat
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Kultúrna a športová diplomacia

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta medzinárodných vzťahov

 • Hospodárska diplomacia
 • Medzinárodné ekonomické vzťahy
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry (EN)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika
 • Lingvodidaktika

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

NEWTON University

 • Medzinárodné vzťahy a ekonomická diplomacia
1 program

British Business School

 • MBA Management vo verejnej správe
 • MBA Management vo verejnej správe (online)
 • MBA Medzinárodné vztahy a európske štúdie
3 programy

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá
 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
 • Európske štúdiá v anglickom jazyku
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 26 programov

29 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Angličtina pre preklad v hospodárskej praxi

a ďalších 18 programov

21 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 17 programov

20 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske religionistické a interkultúrne štúdiá
 • Európske štúdiá
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
4 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta verejnej správy

 • European Public Administration
 • Európska verejná správa
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • European Studies and Politics
 • Európske štúdiá a politiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

a ďalších 5 programov

8 programov