Jazyky a medzinárodné štúdiá

20 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
 • Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii
 • Románske jazyky a kultúry

a ďalších 8 programov

11 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Arabský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Bulharský jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 33 programov

36 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii)

a ďalších 15 programov

18 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Multikultúrne európske štúdiá
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Maďarský jazyk a literatúra
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
 • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Predškolská a elementárna pedagogika s vyučovacím jazykom maďarským

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Anglistika
 • Euroázijské štúdiá

a ďalších 23 programov

26 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Anglický jazyk a literatúra
 • Etnológia a blízkovýchodné štúdiá

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglistika a amerikanistika
 • Anglistika a amerikanistika - Filozofia
 • Anglistika a amerikanistika - Germanistika

a ďalších 9 programov

12 programov

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich

a ďalších 6 programov

9 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
 • Anglický jazyk a kultúra - filozofia

a ďalších 34 programov

37 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk pre európske inštitúcie a ekonomiku
 • Aplikovaná etika - Nemecký jazyk a literatúra
 • Britské a americké štúdiá - Biológia

a ďalších 28 programov

31 programov