Jazyky a medzinárodné štúdiá

15 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry (EN)
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglistika
 • Lingvodidaktika
 • Slavistika - slovanské jazyky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Slavistika
 • Slovenská literatúra
 • Slovenské dejiny

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Translatológia
 • Všeobecná jazykoveda
4 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Lingvodidaktika
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske religionistické a interkultúrne štúdiá
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • European Studies and Politics
 • Európske štúdiá a politiky
2 programy

Filozofická fakulta

 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Slovenský jazyk a literatúra
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.