Jazyky a medzinárodné štúdiá

15 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Filozofická fakulta

 • Anglistika
 • Lingvodidaktika
 • Slavistika - slovanské jazyky

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Slavistika
 • Slovenská literatúra
 • Slovenské dejiny

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Slovenské dejiny
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Translatológia
 • Všeobecná jazykoveda
4 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Lingvodidaktika
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Pedagogická fakulta

 • Maďarský jazyk a literatúra
1 program

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
1 program

Filozofická fakulta

 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Slovenský jazyk a literatúra
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.