Všeobecná jazykoveda

12 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Pedagogická fakulta

 • Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
 • Didaktika cudzích jazykov a literatúr
2 programy

Filozofická fakulta

 • Klasické jazyky
 • Translatológia
 • Všeobecná jazykoveda
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Jazykovo - komunikačné štúdiá

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Lingvodidaktika
 • Translatológia
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Anglický jazyk a literatúra
2 programy

Filozofická fakulta

 • Filozofia - Slovenský jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk a literatúra - História
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
4 programy

Pedagogická fakulta

 • Slovenský jazyk a literatúra - editorstvo a vydavateľská prax
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
 • Slovenský jazyk
 • Translatológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Filozofická fakulta

 • Latinský jazyk a literatúra - aplikovaná etika
 • Latinský jazyk a literatúra - Britské a americké štúdiá
 • Latinský jazyk a literatúra - Filozofia

a ďalšie 4 programy

7 programov