Všeobecná jazykoveda

11 škôl a fakúlt

Filozofická fakulta

 • Germánske štúdia
 • Klasické jazyky
 • Translatológia
 • Všeobecná jazykoveda
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov
 • Všeobecná jazykoveda
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Anglický jazyk a kultúra (v kombinácii)
 • Jazykovo - komunikačné štúdiá

a ďalších 5 programov

8 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
1 program

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1 program

Pedagogická fakulta

 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Učiteľstvo latinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
1 program