Jazyky a medzinárodné štúdiá

14 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Ekonomická fakulta

 • Teritoriálne štúdiá
 • Teritoriálny manažment (2014)
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Cudzie jazyky a kultúry - komparatistika
 • Didaktika cudzích jazykov a literatúr
 • Nemecký jazyk v interkultúrnej a transkultúrnej komunikácii

a ďalších 9 programov

12 programov

Filozofická fakulta

 • Slavistika
 • Slovenská literatúra
 • Slovenské dejiny

a ďalšie 4 programy

7 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Lingvodidaktika
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske štúdiá
 • Multikultúrne európske štúdiá
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Pedagogická fakulta

 • Maďarský jazyk a literatúra
1 program

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
3 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika
 • Euroázijské štúdiá

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Anglický jazyk a literatúra
 • Etnológia a blízkovýchodné štúdiá

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Komparatívna literatúra
 • Slovenský jazyk a literatúra

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Anglický jazyk a kultúra - aplikovaná etika
 • Nemecký jazyk a kultúra (2014)

a ďalšie 4 programy

7 programov