Jazyky a medzinárodné štúdiá

18 škôl a fakúlt

Prihlášky až do augusta 😎 v univerzitnom meste mladých na UKF? Odbor 📗 si vyber tu

University College Prague

 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Analytik medzinárodných vzťahov
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Kariérny diplomat
 • Medzinárodné a diplomatické štúdiá - Kultúrna a športová diplomacia

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

 • Didaktika anglického jazyka a literatúry
 • Didaktika anglického jazyka a literatúry (EN)
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
3 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
 • Anglistika
 • Lingvodidaktika

a ďalšie 4 programy

7 programov

NEWTON University

 • Medzinárodné vzťahy a ekonomická diplomacia
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

British Business School

 • MBA Management vo verejnej správe
 • MBA Medzinárodné vztahy a európske štúdie
2 programy

Pedagogická fakulta

 • Didaktika cudzích jazykov
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
4 programy

Filozofická fakulta

 • Slavistika
 • Slovenská literatúra
 • Slovenské dejiny

a ďalšie 3 programy

6 programov

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra
 • Nemecký jazyk a kultúra
 • Slovenské dejiny

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Európske štúdiá a politiky
 • Európske štúdiá a politiky v anglickom jazyku
2 programy

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Lingvodidaktika
 • Prekladateľstvo a tlmočníctvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Gréckokatolícka teologická fakulta

 • Európske religionistické a interkultúrne štúdiá
 • Európske štúdiá
2 programy

Fakulta stredoeurópskych štúdií

 • Stredoeurópske areálové štúdiá
 • Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom maďarským
2 programy

Fakulta sociálnych vied

 • European Studies and Politics
 • Európske štúdiá a politiky
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Filozofická fakulta

 • Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
 • Etnológia a mimoeurópske štúdiá
 • Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

a ďalších 5 programov

8 programov

Pedagogická fakulta

 • Anglický jazyk a anglofónne kultúry
 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Slovenský jazyk v komunikácii nepočujúcich
 • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
4 programy