Jazyky a medzinárodné štúdiá

3 školy a fakulty

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Filozofická fakulta

  • Anglický jazyk v odbornej komunikácii
  • Anglistika
  • Lingvodidaktika

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta stredoeurópskych štúdií

  • Maďarsko-slovenský bilingválny mediátor
  • Maďarský jazyk a kultúra (v kombinácii)
  • Maďarský jazyk v bilingválnej administratívnej komunikácii

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

  • Didaktika anglického jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
  • Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.