Prírodné vedy

41 škôl a fakúlt

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Elektrotechnológie a materiály
 • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov
1 program

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Spracovanie plastov
 • Technika ochrany životného prostredia
3 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 25 programov

28 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Environmentálna chémia
 • Hutníctvo
 • Chemické procesy vo výrobe materiálov

a ďalších 7 programov

10 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením
3 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia - zručnosti a adaptácie
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika

a ďalších 40 programov

43 programov