Prírodné vedy

39 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 21 programov

24 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická technológia a materiály, zameranie katalytické technológie

a ďalších 30 programov

33 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov (AJ)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná matematika
 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika

a ďalších 43 programov

46 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná geológia
 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

a ďalších 14 programov

17 programov

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Etnológia (v kombinácii)
 • Etnológia a kultúrna antropológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 64 programov

67 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 7 programov

10 programov