Prírodné vedy

40 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 25 programov

28 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 33 programov

36 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Elektrotechnológie a materiály
 • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Spracovanie plastov
 • Technika ochrany životného prostredia
3 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Materiály
 • Náuka o materiáloch

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Biológia
 • Ekológia

a ďalších 10 programov

13 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Etnológia - filozofia
 • Etnológia - germanistika

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • Agroekológia
 • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia - zručnosti a adaptácie
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov

a ďalšie 3 programy

6 programov