Prírodné vedy

37 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Biológia
 • Environmentalistika

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 34 programov

37 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná matematika
 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Sociálna antropológia
 • Sociálna antropológia v anglickom jazyku
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika
 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Aplikované geovedy

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Etnológia a kultúrna antropológia
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Aplikovaná geofyzika

a ďalších 47 programov

50 programov

Lekárska fakulta

 • Lekárska biológia a klinická genetika
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3 programy