Prírodné vedy

38 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
  • Baníctvo a geotechnika
  • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

  • Ekológia a ochrana biodiverzity
  • Environmentálne inžinierstvo
  • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
  • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

  • Analytická chémia
  • Anorganická chémia
  • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 29 programov

32 programov

Stavebná fakulta

  • Aplikovaná matematika
  • Geodézia a kartografia
  • Matematicko-počítačové modelovanie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

  • Elektronika a fotonika
  • Fyzikálne inžinierstvo
  • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lesnícka fakulta

  • Ekológia lesa
  • Ekosystémové služby lesov
  • Ekosystémové služby lesov v anglickom jazyku

a ďalšie 3 programy

6 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  • Aplikovaná matematika
  • Astronómia a astrofyzika
  • Biofyzika

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

  • Sociálna antropológia
  • Sociálna antropológia v anglickom jazyku
2 programy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

  • Farmakológia
  • Klinická farmakológia
  • Lekárska biofyzika
  • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
  • Aplikované geovedy

a ďalších 12 programov

15 programov

Filozofická fakulta

  • Etnológia
  • Etnológia a kultúrna antropológia
  • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
  • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy