Prírodné vedy

1 škola alebo fakulta

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná informatika
  • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
  • Aplikované geovedy

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.