Prírodné vedy

29 škôl a fakúlt

Prihlášky až do augusta 😎 v univerzitnom meste mladých na UKF? Odbor 📗 si vyber tu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Banské meračstvo a geodézia
 • Ekonomika zemských zdrojov

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Environmentalistika
 • Fyzika materiálov
 • Molekulárna biológia

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 12 programov

15 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
 • Space Engineering
4 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná matematika
 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika

a ďalších 9 programov

12 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Sociálna antropológia
 • Sociálna antropológia v anglickom jazyku
2 programy

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Environmentálna biológia
 • Geochémia
 • Matematická analýza
3 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Aplikovaná geofyzika

a ďalších 25 programov

28 programov

Lekárska fakulta

 • Lekárska biológia a klinická genetika
 • Lekárska mikrobiológia a imunológia
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
3 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Environmentálna ekológia
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Teória vyučovania fyziky
4 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov (EN)

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program