Prírodné vedy

30 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Banské meračstvo a geodézia
 • Ekonomika zemských zdrojov

a ďalších 6 programov

9 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganická technológia a materiály, zameranie katalytické technológie

a ďalších 13 programov

16 programov

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov (AJ)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná matematika
 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika

a ďalších 16 programov

19 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Evolúcia ekosystémov a ich ochrana
 • Geochémia
 • Matematická analýza
 • Sanácia environmentálnych záťaží
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 32 programov

35 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Environmentálna ekológia
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Teória vyučovania fyziky
4 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program