Prírodné vedy

32 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Banská geológia a geologický prieskum
 • Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
 • Banské meračstvo a geodézia

a ďalších 6 programov

9 programov

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Technika ochrany životného prostredia
2 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Náuka o materiáloch
 • Plastické deformácie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Environmentálna ekológia
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Teória vyučovania fyziky
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Elektrotechnológie a materiály
 • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Lesnícka fytológia
 • Pestovanie a ochrana lesa
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta ekonómie a informatiky

 • Teória vyučovania matematiky a informatiky
1 program

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika
 • Diskrétna matematika

a ďalších 13 programov

16 programov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

 • Farmakológia
 • Klinická farmakológia
 • Lekárska biofyzika
 • Lekárska, klinická a farmaceutická biochémia
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Environmentalistika
 • Fyzika materiálov
 • Molekulárna biológia

a ďalšie 3 programy

6 programov