Ekológia a ochrana prostredia

18 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Chémia a technológia životného prostredia
 • Technológie ochrany životného prostredia
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
 • Manažérstvo zemských zdrojov

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov v anglickom jazyku
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
 • Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Ekológia
 • Environmental Studies
 • Environmentalistika

a ďalších 5 programov

8 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Ekológia a environmentalistika
 • Environmentálna ekológia
2 programy

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Environmentalistika
 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Inžinierstvo životného prostredia
 • Ochrana a obnova životného prostredia
2 programy

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
 • Životné prostredie
2 programy