Ekológia a ochrana prostredia

20 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Chémia a technológia životného prostredia
 • Technológie ochrany životného prostredia
2 programy

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Spracovanie plastov
 • Technika ochrany životného prostredia
3 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením
3 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Ekológia
 • Environmentálna ekológia
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
 • Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
 • Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika (konverzný program)
3 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Ekológia
 • Environmentalistika
 • Environmentálna ekológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia - zručnosti a adaptácie
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Pestovanie a ochrana lesa
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Environmentalistika
 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
4 programy

Fakulta prírodných vied

 • Bezpečnosť životného prostredia
 • Ekológia a ochrana ekosystémov
 • Environmentalistika

a ďalších 5 programov

8 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Fakulta prírodných vied

 • Inžinierstvo životného prostredia
 • Ochrana a obnova životného prostredia
2 programy

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici

 • Environmentálne manažérstvo
 • Životné prostredie
2 programy