Ekológia a ochrana prostredia

16 škôl a fakúlt

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Environmentalistika
 • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
4 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Chémia a technológia životného prostredia
 • Technológie ochrany životného prostredia
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Ekonomika zemských zdrojov
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín
 • Manažérstvo zemských zdrojov

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
4 programy

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Ekosystémové služby lesov v anglickom jazyku
3 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Environmentálna fyzika, obnoviteľné zdroje energie, meteorológia a klimatológia
 • Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Ekológia a ochrana životného prostredia
 • Environmental Studies
 • Environmentalistika

a ďalšie 4 programy

7 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Ekológia a environmentalistika
 • Environmentálna ekológia
2 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied

 • Inžinierstvo životného prostredia
 • Ochrana a obnova životného prostredia
2 programy