Ekológia a ochrana prostredia

2 školy a fakulty

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Fakulta prírodných vied a informatiky

  • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
  • Environmentalistika
  • Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
  • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.