Ekológia a ochrana prostredia

13 škôl a fakúlt

Získaj moderné technické vzdelanie so zaručeným uplatnením v praxi 💚! TUZVO

Fakulta prírodných vied a informatiky

  • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
  • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

  • Manažérstvo zemských zdrojov
  • Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
  • Využívanie alternatívnych zdrojov energie
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

  • Ekológia a ochrana biodiverzity
  • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
  • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.