Ekológia a ochrana prostredia

14 škôl a fakúlt

 enlightened Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Manažérstvo zemských zdrojov
 • Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín
 • Využívanie alternatívnych zdrojov energie
3 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Environmental Studies
 • Environmentalistika
 • Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie
 • Učiteľstvo environmentalistiky (v kombinácii)
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
2 programy

Fakulta prírodných vied

 • Ochrana a obnova životného prostredia
1 program