Prírodné vedy

3 školy a fakulty

Hľadáš výšku, kam si ešte môžeš podať prihlášku? Vysoká škola DTI na Teba čaká s otvorenou náručou 😃!

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

  • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Fakulta prírodných vied

  • Aplikovaná analytická a bioanalytická chémia
  • Aplikovaná analytická chémia
  • Aplikovaná biológia

a ďalších 6 programov

9 programov

Pedagogická fakulta

  • Teória prírodovedného vzdelávania
  • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
  • Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.