Prírodné vedy

8 škôl a fakúlt

Naučte sa učiť 2x efektívnejšie! Test rýchlosti učenia ZADARMO. Zistiť viac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 25 programov

28 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Materiály
 • Náuka o materiáloch

a ďalšie 3 programy

6 programov

Stavebná fakulta

 • Environmentálne inžinierstvo
 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením
3 programy

Lekárska fakulta

 • Klinická biochémia
 • Lekárska farmakológia
 • Neurológia
 • Normálna a patologická fyziológia
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Aplikovaná matematika

a ďalších 54 programov

57 programov

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

 • Mikrobiológia
 • Trh a kvalita potravín
2 programy

Filozofická fakulta

 • Aplikovaná etika - Geografia
 • Britské a americké štúdiá - Biológia
 • Britské a americké štúdiá - Geografia

a ďalších 6 programov

9 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.