Prírodné vedy

34 škôl a fakúlt

Prírodovedecká fakulta

 • Biogeológia
 • Biochémia
 • Biochémia (konverzný)

a ďalších 19 programov

22 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Dopravná logistika podniku

a ďalších 16 programov

19 programov

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Environmentálna chémia
 • Hutníctvo
 • Chemické procesy vo výrobe materiálov

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Stavebná fakulta

 • Stavby pre udržateľné hospodárenie s vodou v krajine
 • Stavby s environmentálnym určením
2 programy

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia
 • Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov

a ďalších 6 programov

9 programov

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Etnológia - filozofia
 • Etnológia - germanistika

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia - zručnosti a adaptácie
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo

a ďalšie 4 programy

7 programov

Lesnícka fakulta

 • Aplikovaná geoinformatika a geodézia
1 program

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy