Prírodné vedy

28 škôl a fakúlt

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Geodézia a kataster nehnuteľností

a ďalších 7 programov

10 programov

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
 • Biológia
 • Fyzika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (EN)

a ďalších 14 programov

17 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Stavebná fakulta

 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Biomedicínska fyzika
 • Ekonomická a finančná matematika
 • Fyzika

a ďalších 8 programov

11 programov

Fakulta prírodných vied

 • Aplikovaná informatika a vývoj softvéru
 • Environmentálna biológia
 • Forenzná a kriminalistická chémia

a ďalších 7 programov

10 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Biochémia
 • Biochémia (konverzný program)
 • Biológia

a ďalších 15 programov

18 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Biológia
 • Ekológia a environmentalistika
 • Geografia a aplikovaná geoinformatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Forenzná a kriminalistická environmentalistika
 • Ochrana a využívanie krajiny
3 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo chémie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
3 programy