Prírodné vedy

36 škôl a fakúlt

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 33 programov

36 programov

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

 • Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 • Baníctvo a geotechnika
 • Banská geológia a geologický prieskum

a ďalších 25 programov

28 programov

Strojnícka fakulta

 • Inžinierstvo prostredia
 • Technika ochrany životného prostredia
2 programy

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie

 • Hutníctvo
 • Materiály
 • Náuka o materiáloch

a ďalšie 4 programy

7 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Antropológia
 • Environmentálna ekológia
 • Regionálna geografia a regionálny rozvoj
 • Teória vyučovania fyziky
4 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
3 programy

Fakulta ekológie a environmentalistiky

 • Ekológia - zručnosti a adaptácie
 • Ekológia a ochrana biodiverzity
 • Environmentálne inžinierstvo

a ďalšie 3 programy

6 programov

Lesnícka fakulta

 • Ekológia lesa
 • Ekosystémové služby lesov
 • Lesnícka fytológia
 • Pestovanie a ochrana lesa
4 programy

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
1 program

Pedagogická fakulta

 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
1 program