Fyzika

12 škôl a fakúlt

Online VEĽTRH VŠ od 8.2.2023 do 9.2.2023 Získaj vstupenku ZDARMA

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Fyzikálna chémia
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika
 • Biofyzika a chemická fyzika

a ďalších 15 programov

18 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná a environmentálna geofyzika
 • Aplikovaná geofyzika
 • Fyzická geografia a geoinformatika

a ďalšie 3 programy

6 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Fyzika
 • Fyzika materiálov
 • Geografia v regionálnom rozvoji
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Astrofyzika
 • Biofyzika
 • Fyzika

a ďalších 14 programov

17 programov