Fyzika

10 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 30. júla!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Kozmické inžinierstvo
 • Space Engineering
4 programy

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika
 • Fyzika kondenzovaných látok a akustika

a ďalších 5 programov

8 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná geofyzika
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika
 • Fyzikálna chémia
 • Pôdna ekofyziológia
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Biofyzika
 • Biofyzika (EN)
 • Fyzika

a ďalších 9 programov

12 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.