Fyzika

12 škôl a fakúlt

EUBA spúšťa nový profesijne orientovaný študijný program 😍. Prihlás sa do 31. júla!

Fakulta prírodných vied a informatiky

 • Fyzika
 • Fyzika materiálov
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
3 programy

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie - konverzný program
 • Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (EN)
 • Fyzikálna chémia
4 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika
 • Biomedicínska fyzika

a ďalších 14 programov

17 programov

Prírodovedecká fakulta

 • Aplikovaná geofyzika
 • Fyzická geografia a geoinformatika
 • Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika

a ďalšie 2 programy

5 programov

Fakulta humanitných a prírodných vied

 • Teória vyučovania fyziky
 • Učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
2 programy

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.