Prírodné vedy

10 škôl a fakúlt

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Anorganické technológie a materiály

a ďalších 29 programov

32 programov

Stavebná fakulta

 • Aplikovaná matematika
 • Geodézia a kartografia
 • Matematicko-počítačové modelovanie
3 programy

Fakulta elektrotechniky a informatiky

 • Elektronika a fotonika
 • Fyzikálne inžinierstvo
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

a ďalšie 2 programy

5 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 • Aplikovaná matematika
 • Astronómia a astrofyzika
 • Biofyzika

a ďalších 28 programov

31 programov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 • Sociálna antropológia
 • Sociálna antropológia v anglickom jazyku
2 programy

Filozofická fakulta

 • Etnológia
 • Etnológia a kultúrna antropológia
 • Učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Učiteľstvo geografie (v kombinácii)
4 programy

Prírodovedecká fakulta

 • Analytická chémia
 • Anorganická chémia
 • Antropológia

a ďalších 59 programov

62 programov

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.