Prírodné vedy

4 školy a fakulty

Filozofuješ nad študijnými programmi? 🤓💻😎 Aplikovaná informatika by sa hodila! 

Fakulta prírodných vied a informatiky

  • Aplikovaná ekológia a environmentalistika
  • Biológia
  • Environmentalistika

a ďalších 14 programov

17 programov

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

  • Agroekológia
  • Genetické technológie v agrobiológii
2 programy

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.