Štatistika

4 školy a fakulty

Študuj staviteľstvo na 📐Stavebnej fakulte UNIZA! Pozri sa ako prebiehal virtuálny DOD.

Fakulta prírodných vied a informatiky

  • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
1 program

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  • Aplikovaná matematika
  • Ekonomická a finančná matematika
  • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie

a ďalšie 2 programy

5 programov

Prírodovedecká fakulta

  • Aplikovaná matematika
  • Ekonomická a finančná matematika
  • Manažérska matematika

a ďalších 7 programov

10 programov

Pedagogická fakulta

  • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Vyplnite test a priebehu 5 minút to zistíte.