Štatistika

4 školy a fakulty

Fakulta prírodných vied a informatiky

  • Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve
1 program

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

  • Ekonomicko-finančná matematika a modelovanie
  • Pravdepodobnosť a matematická štatistika
2 programy

Prírodovedecká fakulta

  • Ekonomická a finančná matematika
  • Manažérska matematika
2 programy

Pedagogická fakulta

  • Učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
1 program

Kam na vysokú školu?

Urob si test a v priebehu 5 minút to zistíš.